route

Privacy verklaring

D!Vers Woerden, gevestigd aan Europabaan 2 3446 CE Woerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doen er alles aan uw privacy te waarborgen. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving waaronder de AVG.

Verwerking van persoonsgegevens

D!Vers Woerden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Wij verwerken uw gegevens op basis van de volgende grondslag:
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Kenteken voertuig huurder
  • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)

D!Vers Woerden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende én een half jaar tot na de looptijd van de overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

D!Vers Woerden verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Daarnaast heeft D!Vers Woerden geen enkele intentie persoonsgegevens van minderjarige (personen onder 16 jaar) te verwerken.

Wij hebben voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. Alle personen binnen ons bedrijf, die kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door D!Vers Woerden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@diverswoerden.nl.

Cookies of vergelijkbare technieken

Veel websites die u bekijkt, slaan kleine tekstbestandjes op uw computer op. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek en bij een vervolgbezoek. Zulke bestandjes noemen we 'cookies'. Lees hier meer over onze cookies!

Vragen/opmerkingen?

Mocht u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen en/of opmerkingen hebben dan staan wij u graag te woord. Onze contactgegevens:

D!Vers Woerden
Europabaan 2 3446 CE Woerden
0348-434234 / info@diverswoerden.nl