Motorfiets

Suzuki GSX 650F                                  

 • 650 cc viercilinder
 • 85 pk (62,5kw)
 • gewicht 216 kg
 • zithoogte 77 cm
 • Kleur zwart
 • huurkosten € 70,00 per dag
 • borg € 250,00
 • Vrije kilometers 100 km per dag
 • Extra kilometers à € 0,15
 • Brandstof voor eigen rekening.
 • Huurder dient de bestuurder te zijn van de motor.
 • Eigen risico € 1000,-
 • Verlagen eigen risico van € 1000,- naar € 500,-  is mogelijk door € 10,- per dag te betalen

Korting:

 • Vanaf 5 dagen of langer 20% korting
 • Vanaf 14 dagen of langer 40% korting

Huurvoorwaarden

 • Met een A-beperkt rijbewijs mag je alleen op een lichte motor rijden van maximaal 25 kW. 25KW staat gelijk aan 34PK Ook mag deze motor niet meer vermogen hebben dan 0,16 kW per kilo ledig gewicht. Tot twee jaar na het behalen van het A-beperkte rijbewijs mag je alleen op een lichte motor rijden. Na die twee jaar mag je zonder opnieuw een praktijkexamen af te leggen op iedere motorfiets rijden.
 • Huurdag: maandag t/m zondag van 9:00 uur tot 21:00 uur.
 • Prijzen zijn inclusief BTW per kalenderdag, exclusief brandstof.
 • Een dag loopt van 9.00 – 21.00 uur.
 • Alle motoren zijn verzekerd.
 • U dient bij afname zelf de motor op schade te controleren en aan ons te melden.
 • Niet vermelde schade wordt altijd in rekening gebracht.
 • Huurmotoren mogen uitsluitend op de verharde openbare weg worden gebruikt.
 • Het is uitdrukkelijk NIET toegestaan aan rijvaardigheidstrainingen en/of wedstrijden deel te nemen.
 • Bij gebruik in het buitenland dient dit vooraf te worden overlegd met verhuurder.
 • Let op: In geval van opzet of grove schuld en bij verlies of diefstal tijdens de huurperiode, blijft huurder onverminderd aansprakelijk voor alle schade en de hieruit voortvloeiende kosten. Huurder dient onmiddellijk bij verhuurder te melden indien blijkt dat de motor schade heeft.
 • Blijft huurder hierin in gebreke zal huurder de schade ten lasten worden gelegd.
 • Voor kilometers boven het vrijgestelde aantal, wordt € 0,15 per kilometer in rekening gebracht.
 • De huurder c.q. bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs A voor ‘zware motorfietsen’. Bij ondertekening van de overeenkomst verklaart huurder minimaal 3 jaar in het bezit te zijn van het motorrijbewijs òf in het bezit te zijn van het grote motorrijbewijs
 • Het is alleen aan huurder toegestaan de gehuurde motorfiets te besturen gedurende de overeengekomen huurperiode.
 • Bij pech onderweg dient eerst telefonisch overleg met verhuurder plaats te vinden.
 • U krijgt de motorfiets schoon en met een volle tank mee, brengt u hem ook zo weer terug?
 • Voor het schoonmaken berekenen wij € 20,-.
 • Bij stalling/parkeren van de motorfiets dienst te allen tijde een goedgekeurd slot gebruikt te worden. Eventueel op uw verzoek wordt deze gratis ter beschikking gesteld.
 • De verhuurder behoudt zich het recht om verhuur te weigeren als hier gegronde redenen voor bestaan.

Ondertekening

Bij ondertekening van het huurformulier verklaart huurder alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt en verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bovenstaande voorschriften en de huurvoorwaarden vermeld op de achterzijde van het huurformulier.

Reserveer online!

U kunt direct reserveren. Neem contact op met ons, of vul dit formulier in.